רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2020

קרוספיט אימוני מוטיבציה #קוביעזרא

תמונה
אימון קרוספיט, אימוני מוטיבציה קובי עזרא Ph.D שיטת האימון הידועה ויעילה בשביל לעבוד על כל מרכיבי הכושר - כסיבולת, כוח, אירובי, כוח מתפרץ, יציבות, גמישות, מהירות ועוד, כדי לשפר ולבנות גוף בריא וחזק שמוכן לכל אתגר פיזי שיעמוד מולו.

גנטיקה בקרב ספורטאים הורמונים קובי עזרא ספורט

תמונה
ראיון לרדיו הטכניון, גנטיקה בקרב ספורטאים, סטרואידים והורמונים, קובי עזרא ספורט, שיפור היכולות האתלטיות בעזרת ריפוי גנטי. אנשים רבים עם מוגבלות מקדישים זמן ואנרגיה רבה להשתתפות בספורט, ובשל כך ניתן היה להניח שהם מפיקים אותה שביעות רצון ומפיקים תועלת מהשתתפות זו כמו ספורטאים ללא מוגבלות. עם זאת, אין מעט ראיות אמפיריות המתייחסות באופן ספציפי לערך ההשתתפות עבור ספורטאים עם מוגבלות והמניעים להשתתפות כזו. המדגם למחקר זה כלל אתלטים עם וללא מוגבלות. מכשיר סקר פותח עם פריטים המבוססים על מוטיבציה כללית ומחקר על מוטיבציה לספורט. ניתוח גורמים של התגובות הביא לחמישה גורמי תמריץ להשתתפות: כושר, אגו, משימה, אינטגרציה חברתית ורגש חברתי. תוצאות ניתוח רגרסיה הצביעו על כך שרמת החשיבות של הספורט הייתה החזוי החזק ביותר בארבעה ממדדי הגורמים, בעוד שגיל, מין וספורט מסוים עדיין היוו כמות צנועה אך משמעותית של השונות.